Người Khmer Nam bộVăn hóa - Lễ hội

Hòa nhịp cùng dòng sông

– Accept chủ đề Tự do Cuộc thi ảnh nghệ thuật Quốc tế lần thứ VIII tại Việt Nam – 2015 (VN15)

– Accept Photo Travel Grand Exhibition “Balkan Dream 2016” (Serbia)

Trả lời