Người Khmer Nam bộVăn hóa - Lễ hội

Rước khách

– Giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam – Đất nước – Con người lần thứ VI  – Năm 2014

– Accept The 4th Gia Dinh Photo Club International Photo Contest 2014 (Vietnam)

Trả lời